Kvalifikovaní tenisoví a kondiční tréneri

  • Pohybovo tenisová prípravka
  • Tenisové nádeje
  • Špeciálna tenisová pohybová a kondičná príprava
  • Príprava detí na súťažný tenis
  • Výuka základov tenisu pre širokú verejnosť (i pre dospelých v doobedňajších hodinách)