Myšlienku vytvorenia tenisového klubu dostali majitelia tenisových kurtov, bývalí rekreační tenisoví hráči. Ich hlavným impulzom pre založenie klubu bola absencia komplexnej tenisovej práce s deťmi od štyroch rokov až po výkonnostné kategórie v tak veľkom meste ako je Martin. Preto sme v roku 2020 založili Tenisový klub Martin.

Hlavnou náplňou klubu je trénovanie tenisu deti od štyroch rokov. Horná hranica veku stanovená nie je. Tréneri sa venujú aj rekreačným hráčom, ktorí majú záujem sa zdokonaľovať v tenise. Našim trénerom prešlo počas ich kariéry cez ruky množstvo hráčov vo všetkých vekových kategóriách. So svojimi hráčmi zaznamenali rôzne individuálne, ale aj skupinové úspechy.

V klube poskytujeme služby komplexnejšie a preto sa nevenujeme iba čisto trénovaniu tenisu. Dôležitou súčasťou každého športu a tenisu nevynímajúc je kondícia. V prípade záujmu poskytujeme kondičné tréningy so zameraním sa na zlepšenie tenisových schopností u mladých tenistov.

Najväčšie miesto v klube majú deti a hráči v žiackych či dorasteneckých kategóriách. S tým je spojené aj organizovanie viacdňových, tenisových kempov. Veľmi obľúbenou službou posledných rokov sú denné športové tábory. Túto požiadavku riešime organizovaním denných športovo - tenisových táborov, kde sa deti zdokonaľujú v tenise, či v rôznych pohybových aktivitách.

Veľmi dôležitou súčasťou súťažného tenisu je kvalitný tenisový výplet v raketách hráčov a vypletenie rakiet šité na každého hráča individuálne. Na tento účel využívame len tie najlepšie materiály a presné elektrické pletacie stroje naším externým spolupracovníkom.

V neposlednom rade sa snažíme starať o svojich hráčov aj po materiálnej stránke. Aby mali naši hráči potrebnú výbavu, spolupracujeme s poprednými tenisovými značkami. Pre našich hráčov, ale aj pre širokú verejnosť vieme zabezpečiť profesionálnu výbavu, či už sú to tenisové rakety, výplety, lopty alebo napr. pomôcky pre kondičnú prípravu a iné.